Lukijalta: Vastuu turvallisesta alusta työelämälle ei ole nuorella

Sunnuntaina (12.8.) vietettävän YK:n kansainvälisen nuorten päivän teemana on turvallisemmat tilat nuorille. Kansainvälinen nuorten päivä peräänkuuluttaa tiloja, joissa nuoret voivat osallistua yhteiskuntaan. Turvallisia tiloja tarvitaan myös nuoren työelämäpolun alussa.

Suomessa on tällä hetkellä lähes 70 000 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta. Jotta kaikilla nuorilla on mahdollisuus saada myönteisiä ensikokemuksia työelämästä, työnantajien tulee huomioida erilaisista elämäntilanteista ponnistavat nuoret.

Suomessa on tällä hetkellä lähes 70 000 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta.

Työttömyyden tai opiskelupaikan puuttumisen taustalla olevat syyt vaihtelevat yhteiskunnalliselta tasolta perhe- ja yksilötasolle. Esimerkiksi työmarkkinoiden muutos, terveydelliset haasteet tai kielitaidon puutteellisuus voivat vaikuttaa nuoren heikkoon asemaan työmarkkinoilla.

Maailman talousfoorumin arvion mukaan nuorista 65 prosenttia tekee tulevaisuudessa töitä, joita ei ole tänään edes olemassa. Samalla yli puolet nuorista on epävarmoja siitä, mitä työtä haluaa tehdä tulevaisuudessa (Tulevaisuuden työ -raportti, Lasten ja nuorten säätiö & Tieto, 2018).

Kokemuksemme yritysten kanssa tehdystä yhteistyöstä osoittavat, että takaamalla nuorelle turvallisen tilan erityisesti työelämäpolun alussa, nuori saa tulevaisuutensa kannalta merkittäviä onnistumisen kokemuksia työstä ja nuoren rohkeus kokeilla uusia asioita kasvaa. Vahvistuneilla työelämätaidoilla nuorten on helpompi kiinnittyä osaksi muuttuvaa työelämää.

Yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen nuori saa turvallisen alun työelämäpolulleen. Vastuu siitä ei ole nuorella.