Kolumni: Määrättävä ennen määräaikaa saantitodistuksen todentavassa määrässä – Ymmärsitkö mitä sinulle sanottiin vai suutuitko?

Kimmo Seppälä

Kolumni: Määrättävä ennen määräaikaa saantitodistuksen todentavassa määrässä – Ymmärsitkö mitä sinulle sanottiin vai suutuitko?

Menisikö luu kurkkuun, mikäli saisit postin kautta viranomaispäätöksen ja sen mukana saatetekstin:

”Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, erillisen tiedoksisaantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan, ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.”

Ystävälleni kävi näin. Hän sai päätöksen, jota saatteli tämä ohje, melkoinen epistola. Päätöksen saaja on eläkkeellä oleva rouva, jolla on sana ja mielipide hallussa. Hän on aina asian ytimessä laitteineen ja taitoineen.

Tästä huolimatta kirje hengästytti hänet. ”Ajattele kun joku yhdeksänkymmentävuotias puolisokea pappa lukee tätä, hän varmasti uskoo viimeisen elinpäivänsä koittaneen”, ystäväni arvioi. Oli muuten testannut tekstin ymmärtämistä puolisollaan. Mies, jonka luonne on lepäävä piimä, oli hermostunut.

Viestintä ei ole helppoa, muttei mahdotontakaan. Mitä, missä, milloin -kysymyssarja on hyvä olla mielessä. Toistamiseen törmää yhteisö- ja järjestöviestinnässä siihen, että kerrottava asia unohtuu viestin edetessä. Vika voi olla siinä, että asia on toimijoille itselleen tuttua. Kun kerrotaan, että talolla tavataan, kaikki tietävät paikan vai tietävätkö?

Ärsyttää siis lukea kutsua, jonka sisältö ei avaudu.

Samalla tapaa harmittaa, kun toimitukseen tulee puhelu, joka alkaa seuraavasti: ”Tämä tiedotuspuoli taisi meiltä unohtua. Siksi ollaan nyt pahasti myöhässä, mutta ehättäisikö silti joku tulla paikalle 15 minuutin kuluttua. Meitä on kuitenkin täällä paljon ja asiamme on pitkään valmisteltu ja tärkeä.”

Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja.