Päätoimittajalta: Itäistä rantarataa leimattiin "huru-ukkojen" hankkeeksi – Yhteinen visio ja ymmärrys olisi pitänyt löytyä vielä aiemmin

Kymen Sanomat

Päätoimittajalta: Itäistä rantarataa leimattiin "huru-ukkojen" hankkeeksi – Yhteinen visio ja ymmärrys olisi pitänyt löytyä vielä aiemmin

Vuosikymmenien vaisuhkon taustatyön jälkeen loppumetreillä tapahtui jotain, mitä ei oltu osattu odottaa. Kouvola lähti voimakkaasti lobbaamaan itärataa Porvoon ja Kouvolan kautta itäiseen Suomeen ja sai taakseen 18 kuntaa tai kaupunkia Joensuuta ja Kajaania myöden.

Tähän ei oltu varauduttu.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta ilmoitti keskiviikkona, että liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja Kouvolan linjauksen eli Itärata-hankeyhtiön perustamiseksi.

On oltava rehellinen: päätös on erittäin harmillinen eteläisen Kymenlaakson ja Suomen vientiliikenteen kannalta. Itäistä rantarataa ei ole suljettu pois yhtenä vaihtoehtona, mutta kivinen vuosien työ on edessä, jos itäinen rantarata halutaan toteuttaa.

Aloitin Kymen Sanomien päätoimittajana kolme vuotta sitten. Tapasin laajalti alueen vaikuttajia, päättäjiä, yritysjohtajia ja virkamiehiä. Yksikään heistä ei esitellyt itäistä rantarataa realistisena tavoitteena. Tiedustelin kiinnostuneena itäiseen rantarataan – taannoin Heli-radaksi nimettyyn – liittyviä suunnitelmia ja tavoitteita. Niitä ei ollut laajalla rintamalla tehty, eikä sellaisiin oltu yhdessä eri toimijoiden kesken sitouduttu. Itäistä rantarataa kuvattiin vielä kolme vuotta sitten kaupunkiin vasta saapuneelle päätoimittajalle lähinnä "futuristiseksi" suunnitelmaksi ja jopa "huru-ukkojen hankkeeksi".

Tulevaisuus olikin tässä.

Itäistä rantarataa ei ole suljettu pois yhtenä vaihtoehtona, mutta kivinen vuosien työ on edessä, jos itäinen rantarata halutaan toteuttaa. On ollut virhe väheksyä sitä työtä, mitä hankkeen eteen on aiemmin tehty.

Kun katsetta nostetaan vielä kauemmas, se on raiteilla. Ilmastonmuutoksesta on puhuttu määrätietoisesti yli 20 vuotta ja Haminan–Kotkan sataman strateginen asema Suomen menestyksekkäimpänä vientisatamana on vahvistunut.

Kotkassa ja Etelä-Kymenlaaksossa havahduttiin voimakkaaseen itäisen rataradan lobbaamiseen vasta muutama vuosi sitten, osin Kouvolan kirittämänä. Kuntaministeri Paateron mukaan (KySa 19.10.2020) yhteyttä on pidetty keskeisiin instansseihin vuosien saatossa.

Se ei ole riittänyt. Nyt hankkeen näkyvimpiä lobbaajia ovat olleet sinnikkäästi rantaradan eteen töitä tehnyt Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm ja satamajohtaja Kimmo Naski. Yritysjohtajan ensisijainen tehtävä on kuitenkin huolehtia yhtiön tuloksesta. Ratkaiseva lobbaaminen on tehtävä poliittisessa ja virkamieskoneistossa isolla sydämellä ja kovalla tahdolla.

Väitän, että asenne ja yhteinen visio laajassa rintamassa löytyivät valitettavasti liian myöhään. Vielä on mahdollisuus kääriä hihat kaupungintalojen käytävien viimeisissäkin työhuoneissa ja ottaa kaikessa suunnittelussa huomioon pitkän aikavälin tavoitteet. Tietenkään nyt ei saa lannistua. Mutta perusteellista asennemuutosta se edellyttää. Suurien infrahankkeiden edistäminen ei voi olla muutamien johtohenkilöiden harteilla, vaan se edellyttää hyvin laajaa ja perusteellista ymmärrystä siitä, mikä on koko seutukunnan ja Suomen etu. On ollut virhe väheksyä sitä työtä, mitä esimerkiksi jo edesmennyt Pentti Tiusanen on hankkeen eteen tehnyt.

Suuret trendit ovat vuosikausia vieneet radan varrelle sijaitsevien kaupunkien kehitystä eteenpäin. E18-moottoritie on Suomen komein moottoritie, mutta ei yksin ratkaise seutukunnan tulevaisuutta ja maamme kilpailukykyä.

Seuraavat konkreettiset tavoitteet ratainfran eteen on mietittävä tarkkaan ja niihin on kaikilla hallinnon tasoilla aidosti sitouduttava.

heidi.ekdahl@kymensanomat.fi

Luetuimmat