Jari Lepän kolumni: Hallitus palkkaa uuden viranomaisen valvomaan ruokaketjun toimintaa

Hallitus on päättänyt aloittaa uuden elintarvikemarkkinalain valmistelun. Tavoitteena on turvata oikeudenmukaisuus ja reilut kauppatavat ruokaketjussa. Lisäksi  toimeenpanoa asetetaan valvomaan uusi viranomainen.
Kiitos kokoomukselle ja Sinisille hyvästä yhteistyöstä asian valmistelusta. Maatalouden pitkään heikentynyt kannattavuus on viheliäinen ongelma, joka edellyttää uusia toimia. On hienoa, että päätimme niihin yhdessä tarttua.
 
Suomalainen ruokaketju työllistää yli 340 000 henkilöä. Jotta pystymme turvaamaan nämä työpaikat, on meidän kyettävä turvaamaan puhtaan, suomalaisen raaka-aineen saatavuus. Kannattavuuden heikentyminen on globaali ongelma, johon haetaan ratkaisuja myös EU:ssa. Viljelijän neuvotteluasema on heikentynyt kaupan ja teollisuuden keskittyessä. Yli 20  EU:n jäsenmaassa on olemassa ruokaketjuun liittyvää erillislainsäädäntöä, ja Suomen on vihdoin aika liittyä tähän joukkoon.

Markkinoiden toimimattomuudesta kertoo se, että puhtaista raaka-aineistamme maksetaan tuottajille alle EU:n keskiarvon olevaa hintaa. Kaupan päälle tulevat vielä pohjoisista oloistamme aiheutuvat korkeat tuotantokustannukset.
 Useat tutkimukset osoittavat, että epäreiluista kauppatavoista ei uskalleta nostaa meteliä, koska pelkona on kaupankäynnin totaalinen tyrehtyminen. Siksi tarvitsemme alaa sääntelevää erillistä lainsäädäntöä, sekä viranomaisen, jolla on riittävät valtuudet puuttua kaupankäynnissä ilmeneviin epäkohtiin. Maatalouden kannattavuus voi parantua vain toimivien markkinoiden kautta.
 
Lakia valmistelemaan asetettu työryhmä työskentelee tammikuun 2018 loppuun saakka. Tavoitteena on, että uusi laki ja viranomainen aloittavat työnsä 2019 alussa.
Työ kannattavuuden parantamiseksi jatkuu kaikilla rintamilla. Sadonkorjuun kannalta vaikeana syksynä tehty päätös uudesta elintarvikemarkkinalaista tuo lisää valoa tunnelin päähän.

Jari Leppä
Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeri.